chidazin

عملكرد كوهستان ها

 

 

Your browser does not support the video tag.

عملكرد كوهستان

قرآن توجه را به يك عملكرد زمين شناسي بسيار مهمي از كوه،جلب مي كند:

و جعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم

ودر زمين كوههايي استوار نهاديم تا مبادا زمين،آنان (مردم) را بلرزاند. سوره الانبياء- آيه 31

اگر به آيه توجه دقيقي كنيم،خواهيم ديد كه خاصيت كوه يعني جلوگيري از لرزش زمين،ذكر شده است.

اين حقيقت كه توسط همه در طول دوره نزول قرآن نا شناخته بود ، به عنوان يك نتيجه از اكتشافات زمين شناسي مدرن نمايان شد.

در گذشته تصور مي شد كه كوهستان فقط ظهور برآمدگي بالاتر از سطح زمين است.

با اين وجود، دانشمندان متوجه شدند كه واقعيت چنين نيست و آن بخش ها كه ريشه كوه نام دارند،گاهي مواقع به اندازه 10 تا 15 برابر ارتفاع خود افت مي كنند با اين ويژگي ها كوهها نقشي مشابه به يك ناخن يا ميخ را ايفا مي كنند كه يك خيمه محكم بر زمين دارند.

به عنوان مثال،كوه اورست كه قله ي آن حدود 9 كيلومتر بالاتر از سطح زمين قرار دارد،داراي يك ريشه عميق تر از 125 كيلومتر است.

بعلاوه،كوهها طبق نتيجه اي از حركات و برخورد صفحات عظيم تشكيل پوسته زمين به وجود آمده اند.

هنگامي كه دوصفحه با هم برخورد مي كنند، صفحه قوي تر به زير ديگري مي رود ، صفحه فوقاني با خم شدن بالا مي رود و به شكل كوه در مي آيد.

لايه زيرين در زير زمين ادامه پيدا مي كند و سبب گسترش عميق زير زميني مي گردد.

در تبع آن،همانطور كه قبلا گفته شد،كوهستان داراي يك بخش كشش سراشيبي است كه ميزاني بزرگ است كه بخش قابل مشاهده آن را بر روي زمين است.

پروفسور سيويدا،زمين شناس دريايي مشهور جهان،در مرجع اين نظر را داده كه كوهها داراي پايه هاي ريشه مانندي هستند كه آن ها را به سطح زمين متصل مي كند.

تفاوت اساسي بين كوهها ي قاره اي و كوههاي اقيانوسي در مواد آن نهفته است.

با اين وجود وجه مشترك هر دو آنها اين است كه ريشه اي براي حمايت از كوهها دارند.

در باب كوههاي قاره اي،مواد تراكم بسيار سبك درون زمين مثل يك ريشه گسترش مي يابد.

در باب كوههاي اقيانوسي،مواد سبكي وجود دارد كه از كوه مثل يك ريشه پشتيباني مي كند.

طبق قانون ارشميدس، عملكرد ريشه ها براي حمايت از كوههاست.

اثر كوهها بر ثبات كلي پوسته زمين به عنوان ايزوستازي تعريف شده است.

اين مفهوم در فرهنگ لغت جديد و بستر در قن بيستم به شرح زير توضيح داده شده است:

ايزوستازي،تعادل كلي در پوسته زمين است كه توسط يك جريان بازده از ،ماده ي سنگ در زير سطح تحت فشار گرانشي نگهداري شده است.

علاوه بر اين، كتابي به اسم زمين ، توسط دكتر فرانك پوس،رئيس جمهور سابق آكادمي ملي علوم ايالات متحده كه هنوز هم به عنوان يك كتاب درسي در بسياري از دانشگاههاي بزرگ استفاده مي شود بيان كرده كه كوهها مانند ميخ هستند كه در اعماق زمين دفن شده اند.

در برخي از آيات قرآن به اين نقش كوهها در مقايسه با ميخ اشاره شده است:

الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا

آيا زمين را بستر قرار نداديم؟و كوهها را ميخ هايي. سوره النبا- آيه 6 و 7

والقي في الارض و واسي ان تميد بكم

در زمين كوههاي استوار بيفكند تا مبادا زمين شما را بجنباند. سوره لقمان- آيه 10

اكنون از كساني كه چشم و ذهن خود را به خورشيد قرآن بسته اند و مي گويند كه قرآن كلام يك انسان است، مي پرسم:

دريك زمان كه هيچ علم و فن آوري وجود نداشت چگونه ميتوانيد صراحت بيان حقيقت علمي قرآن را توضيح دهيد؟

در حاليكه اين حقيقت طبق نتيجه اي از تحقيقات زمين شناسي مدرن و زمين لرزه اي كشف شده است.

آيا شما به خدايي كه كوهها را مثل ميخي براي زمين آفريده ايمان داريد؟

آيا مي گوييد كه اين كتاب ، كتاب اوست يا هنوزم چشم خود را به اين خورشيد مي بنديد و خودتان را به تاريكي محكوم مي كنيد؟


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۱۵:۴۳ توسط:chidazin موضوع:

ستاره كوبنده

 

 

Your browser does not support the video tag.

ستاره كوبنده

اكنون به اين صدا گوش دهيد.اين صدا (در فيلم پايين صفحه)براي شما ياد آور چيست؟

بله به نظر مي رسد كه يك نفر در حال در زدن است گوش انسان نمي تواند همه صوت هاي جهان را بشنود تنها محدوده ي فركانس از گفتار انسان را كه بين 250 هرتز و 3000هرتز است پوشش ميدهد.

صوت هاي زير اين فركانس كه فرو صوت ناميده ميشوند شنيده نمي شوند و صوت هاي فرا صوت بيشتر بودخ و در فركانس بسيار بالا قرار دارند.

آنها با تجهيزاتي قابل ضبط هستند كه اين فركانس هاي بالا را درك كند با توسععه علم و فناوري صوت هاي فرا صوت جهان از جو به سياره هاي منظومه شمسي كه جزء صوت هاي با فركانس بسيار بالا هستند ضبط شده اند .

جلب ترين مورد ميان آن ها اين است كه ستاره اي كه توسط دانشمندان به تپ اختر نامگذاري شده در قرآن تحت عنوان ستاره الطارق آمده و بر آن قسم خورده بله اين ستاره كه (الطارق نلم دارد،صدايي درست مثل صداي در زدن توسط كسي مي باشد.

جالب ترين بخش اين است كه در زبان عربي كلمه الطارق به معني كلون درب است.

در واقع كلمه الطارق از ريشه فعل طرق سرچشمه مي گيرد.

طرق يعني به شدت كوبيدن و كوبيدن با صداي واضح بر اين اساس الطارق اساسا به معني كسي است كه به شدت مي زند درست مثل زدن با يك كلون و كلون درب...

چگونه كشف امروز از صوت ستاره،1400 سال پيش به شكل در زدن تحت نام الطارق به معناي كلون درب قابل توضيح است از آنجايي كه هيچ علم و فن آوري وجود نداشت؟

اگر قرآن را كلام انسان بدانيم (استغفرلله) بايد بپذييم كه 1400 سال پيش حضرت محمد (ص) اين صوت هاي فرا صوت را با تجهيزاتي كه فركانس هاي بالا را درك مي كنند ضبط كرده و آنها را الطارق نام گذاري كرده است.

اما هيچ انساني بر روي زمين نيست كه اين ايده را بپذيرد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۰۶:۰۱ توسط:chidazin موضوع:

گل سرخ آسمان

 

 

Your browser does not support the video tag.

گل سرخ آسمان

 

در آيه 37 الرحمن پروردگار ما توضيح زير داده است:پس آنگاه كه آسمان شكافته شود تا چون گل سرخ گون و چون روغن مذاب و روان گردد.

كلمه الدهان در آيه به دو معنا استفاده شده است.

معناي اول آن روغن داغ و ديگري چرم مراكش يا سختگ است.(نوعي چرم رنگ شده و دباغي براي ساخت دستكش و روكش كفش)

پس از اين تفسير اجازه دهيد آيه را دوباره ترجمه كنيم:

اگر آسمان شكافته شود بايستي آن را مانند چرم رنگ شده يا گل رز سرخ سير ببينيد كه به نظر مي رسد روغن داغ است.

بسياري از مفسران قرآن،اين آيه را به عنوان وضعيت آسمان در آخر الزمان تفسير كرده اند زيرا شكافته شدن آسمان براي آنها ياد آور روز قيامت است.با اين وجود در عين حال كه ميتوانيم مفهوم شكافته شدن آسمان را مثل رفتن به فضا با عبور از جو درك كنيم مي توانيم اين مورد را با چشمانمان از طريق تلسكوپ و تماشاي فراتر از آن نيز درك كنيم.

بنابراين از اين منظر معناي آيه به شرح زير است:

اگر توانايي رفتن به فضا براي مشاهده شكافته شدن آسمان داريد يا بر تجهيزاتي كه اختراع كرده ايد و فراتر از آن را تماشا مي كنيد تكيه كنيد.يك چرم به رنگ گل رز يا روغن داغ ميبينيد.

پس معناي گل سرخ گون چون روغن مذاب چيست؟

اگر مايل هستيد اجازه دهيد به توضيحات دانشمندان و محققان فضابنگريم:

سحابي يا ميغ واره (نام ابري عظيم الجثه )نام داده شده به ساختار سحابي است كه از گازها،گرد وغبار،هيدروژن،هليوم اين فوران گازها بسيار بزرگ و سريع است پس از آن اين گازها نزديك تر شده و يك ابر گازي را شكل مي دهند دماي اين ابر گازي بيش از 15 هزار درجه سانتيگراد مي باشد در واقع طبق نتيجه اي از تحقيقات امروزي فضا دانشمندان از سحابي عبور كردند كه به رنگ يك رز سرخ سير مانند روغن مذاب است،درست همان چيزي كه در آيه توصيف شده است بله اين سحابي توسط دانشمندان به (سحابي گل سرخ) نام گداري شده كه به معني ابري گازي است كه شبيه به شكل گل رز مي باشد چون مثل يك گل سرخ است.

سحابي گل سرخ،يك توده وسيع از گرد و غبار و گاز است كه تقريبا به فاصله 5200 سال نوري از زمين فاصله داشته و حدود 130 سال نوري قطر دارد.

چگونه ميتوان توضيح داد كه اين چيزي كه به تازگي نمايان شده و به لطف تجهيزات فناوري هاي امروزي مشاهده شده است.

توسط فردي كه خواندن و نوشتن را نميدانست و در عصري كه هيچ علم يا فناوري وجود نداشت،اطلاع رساني شده است؟

بله آيا دادن چنين خبر توسط كسي كخ در آن دوره زندگي مي كرده و نمي دانست چطور بخواند و بنويسد ممكن است؟

قطعا خير

پس قرآن كريم ابدي خداست و فردي كه (درود خدا بر او باد)اين خبر را به ما رسانده،رسول اوست

ما به او ايمان آور ده ايم.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۳۷:۴۱ توسط:chidazin موضوع:

عكاسي

عكاسي يكي از لذت بخش ترين شاخه هاي هنر است. كساني كه اهل تفريح و ثبت كردن لحظه ها و حتي زيبايي هاي موجود در اطراف خود هستند معمولا انسان هاي خوش ذوق و سليقه هستند.
در وهله ي اول براي گرفتن عكسي خوب بايد با مفاهيم عكاسي يا  تكنيكهاي عكاسي كه شامل فاصله كانوني، ديافراگم، عمق ميدان، نسبت هاي ابعادي، تراز سفيدي، كادربندي و ... آشنا شويم .

خلاقيت يك بخش جدانشدني در هنر عكاسي است. هرچقدر ذوق بيشتري در اين زمينه داشته باشيد ميتوانيد عكسهاي خلاقانه بيشتري بگيريد و بيشترين تأثير را در مخاطب خود بگذاريد.
مثلا عكس هايي زيبا از كودكان خلق كنيم و يا در هر شرايطي اين خلاقيت را داشته باشيم. مثلا عكاسي به صورت شگفت انگيز يك نوع خلاقيت در عكاسي است.

گاهي براي خارق العاده ساختن عكس هايي كه گرفتيم لازم است با نرم افزارهاي ويرايش عكس مانند فتوشاپ آشنا باشيم كه بتوانيم عكسهاي فرا واقعيت بسازيم كه بسيار جالب و ديدني است.

يكي از شاخه هاي جذاب عكاسي ميتواند عكاسي از طبيعت باشد ما با ثبت كردن طبيعتي كه در آن زندگي ميكنيم يا حتي به طبيعت هايي كه سفر ميكنيم در واقع حس زيباي آن طبيعت را هميشه با خود خواهيم داشت.

گاهي براي تنوع و خاص شدن برخي از عكس ها ما عكاسي سياه و سفيد انجام ميدهيم كه زيبايي منحصر به فرد خود را دارد عكاسي سياه و سفيد همانطور كه گفته شد يكي از زيبا ترين شاخه هاي عكاسي است. اين عكس ها تركيبي از طيف سياه و سفيد هستند كه در زير آن ها سايه هاي خاكستري ايجاد مي شود. عكاسي سياه و سفيد شاخه اي از عكاسي است كه در آن، عنصر رنگ وجود ندارد و مي توان از آن براي ايجاد فضاهاي رمانتيك و رمزآلودي كه از عهده عكاسي رنگي خارج است استفاده كرد. اين نوع عكاسي با بهره گيري از سايه هاي قوي و طيف هاي خشن، سوژه را برجسته مي كند و انتقال حس و مفهوم عكس را بهتر مي كند


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۰۲:۱۹ توسط:chidazin موضوع:

عكاسي مادون قرمز

عكاسي مادون قرمز

نور مادون قرمز نوعي از امواج الكترومغناطيسي هستند كه بعد از برخورد با جسم باعث گرم شدن آن مي شوند و به همين خاطر است كه ما در برابر اشعه خورشيد احساس گرما مي كنيم. تابش فرو سرخ كه براي چشم ما نامرئي است چيزهايي را در عكس به ما نشان مي دهد كه با چشم عادي ديده نمي شود. دوربين هاي عكاسي و دوربين هاي دو چشمي كه با نور مادون قرمز كار مي كنند به عنوان دوربين ديد در شب استفاده نظامي فراواني دارند. نور مادون قرمز در وسايلي مانند كنترل تلويزيون، تلفن همراه و ... نيز كاربرد دارد. اما عكس هايي كه به كمك اشعه مادون قرمز تهيه مي شوند بسيار ديدني نيز هستند. براي اين گونه عكاسي در دوربين هاي آنالوگ نياز به فيلم مادون قرمز و فيلتر آن وجود داشت. در دوربين هاي ديجتال نيز با برداشتن بخشي كه اجازه ورود نور مادون قرمز را نمي دهد مي توان اين رشته عكاسي را دنبال كرد. عكس مادون قرمز دنيايي عجيب و متفاوت را در مقابل بيننده مي گذارد. عكس هاي زير با اين شيوه گرفته شده اند.عكاسي مادون قرمز (7)عكاسي مادون قرمز (6)عكاسي مادون قرمز (5)عكاسي مادون قرمز (4)عكاسي مادون قرمز (3)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۴۹:۰۶ توسط:chidazin موضوع:

تقارن در عكاسي

 

تقارن در عكاسي

تقارن، چيزي است كه صحنه را در توازن و هارموني قرار مي دهد و تركيب بندي را براي چشم خوش آيندتر مي سازد. تقارن، اين المان مهم در تركيب بندي، تصاوير شما را چشم نوازتر خواهد كرد. در اين مطلب شاهد مجموعه اي از عكس خواهيد بود كه به طور جد متقارن هستند.

عكس هاي تقارن دار

عكس تقارن

تقارن در عكاسي (32)تقارن در عكاسي (31)تقارن در عكاسي (30)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۴۸:۰۶ توسط:chidazin موضوع:

تايم لپس

عكاسي تايم لپس چيست

بسياري از وقايع در دنيا چنان آهسته اتفاق مي افتند كه با چشم معمولي نمي توان آن ها را پيگيري كرد مانند شكفتن گل ها ويا آب شدن برف ، جزر و مد و .... دنياي عكاسي ديجيتال اين امكان را فراهم كرده است كه بتوان از يك اتفاق در مدت زمان طولاني عكس هاي متعددي را بگيريم و همه را در عرض چند ثانيه مشاهده كنيم براي مثال دوربين را در مقابل يك غنچه گل بگذاريم و هر 30 ثانيه از آن عكس بگيريم بعد چند ساعت عكس هاي به دست آمده را كه تعدادشان نيز زياد است با نرم افزاري ويژه تبديل به عكس متحرك كرده و همه اين تغييرات را درعرض يك يا دودقيقه ببينيم. براي روشن تر شدن اين مفهوم تصويري را كه به شيوه تايم لپس از اولين لحظات زندگي زنبورها به وسيله عكاسي به نام آندوارما تهيه شده است ببنيد.

-تايم لپس چيست

تايم لپس يعني چه

تايم لپس چيست

تايم لپس

-تايم لپس چيست؟


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۴۷:۱۷ توسط:chidazin موضوع:

مثلث طلايي در عكاسي

نسبت طلايي در عكاسي

تركيب بندي هر عكس باعث مي شود كه بيننده نسبت به آن واكنش منفي و يا مثبت نشان دهد اما در همه قواعد كادربندي بهتر است سادگي و تعادل در عكس را در نظر داشته باشيم. يكي از قوانين كادربندي كه مي توانيم با توجه به آن عكس هاي جالبي بگيريم قانون مثلث طلايي در عكاسي است.

كادر بندي كودكانه

كادربندي (11)به طور فرضي مستطيلي را در نظر بگيريد و خطي از قطر آن رسم كنيد سپس از هر گوشه، خطي به اين قطر متصل كنيد به نحوي كه دو مثلث قائم الزاويه ايجاد شود حالا با اين الگوي ذهني سعي كنيد سوژه هايي را بيابيد كه بتوانيد قانون مثلث طلايي را براي آن در نظر بگيريد.

-كادر بندي به انگليسي

براي مثال اين سوژه را در نظر بگيريد با جلو وعقب بردن دوربين سعي كنيد آن چه را از منظره ياب مي بينيد با توجه به قانون گفته شده كارد بندي كنيد.

قانون مثلثي در عكاسي

كادربندي (1)نتيجه نهايي عكس زير خواهد شد كه بيش ترين توجه بيننده را به موضوع جلب مي كند. سعي كنيد با تمرين و عكاسي به توجه به قانون مثلث طلايي، اين قانون كادربندي را به خوبي فرا بگيريد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۴۶:۲۷ توسط:chidazin موضوع:

عكاسي از گل

عكاسي از گل

اين نكات به شما كمك مي كند تا تصاويري زنده و زيبا از گل ها ثبت كنيد. شما براي عكاسي از گل ها و شكوفه ها نياز به لنز ماكرو يا لنز تله و يا فيلتر هاي كلوز آپ داريد تا بتوانيد كاملا به موضوع نزديك شويد اما اگر اين وسايل را در دست نداريد و يا مي خواهيد از دوربين تلفن همراه براي عكاسي استفاده كنيد مي توانيد از يك ذره بين و عدسي محدب نيز استفاده كنيد. عدسي را جلوي لنز دوربينتان بگيريد و عكاسي كنيد. با تجربه مي توانيد ميزان فاصله خود را با موضوع بدست بياوريد.

عكاسي با گل

1- عكاسي در روز ابري

ممكن است در روزهاي بهار ابرها آسمان را بپوشانند اما نگران نباشيد عكاسي گل ها در يك روز ابري نيز ممكن است. در روز ابري نور محيط نرم و يكنواخت است و اين به شما كمك مي كند تا عكس هايي بدون سايه هاي تند بگيريد.

گل

2- با نور پس زمينه گل ها را درخشان كنيد

زماني كه نور خورشيد از روبروي شما با زاويه 45 درجه مي تابد، شما گل ها و برگ ها را بسيار درخشان مي بينيد. بهترين زمان براي عكاسي در چنين موقعيتي تقريبا چند ساعت پس از طلوع و يا قبل از غروب خورشيد است.

گل

عكس گل زمينه سفيد

عكس گل با پس زمينه سفيد

3- ايجاد محافظ در مقابل باد

بزرگترين مزاحم به هنگام عكاسي از گل هاي بهاري وزش باد است. براي اينكه باد گل ها را حركت ندهد و عكس ها محو نشود زماني را كه باد نمي وزد براي عكاسي انتخاب كنيد ولي اگرمجبور شديد به هنگام وزش باد عكاسي كنيد به كمك نگه داشتن يك تكه مقوا در كنار گل ها آنها را از تكان خوردن محافظت كنيد. راه بهتر اين است كه گلدان را به فضايي سر پوشيده ببريد و آنجا عكاسي كنيد. عكس زير در اتاق گرفته شده و براي پس زمينه آن هم از يك تكه مقواي سفيد استفاده شده است.

گل

4- به گل ها نزديك شويد

 

 

 

همان طور كه گفتيم وسايلي مانند لنز تله، لنز ماكرو و فيلتر هاي كلوز آپ به ما كمك مي كند كه به گل ها نزديك ترشويم تا از نماي بسته بتوانيم از آنها عكس بگيريم. شما مي توانيد با كمك اين ابزار و يا يك عدسي محدب كه جلوي لنزتان قرار مي دهيد تا جايي كه ممكن است به موضوع نزديك شويد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۴۵:۳۶ توسط:chidazin موضوع:

عكاسي جنگ

عكاسي جنگ

792c4aa270a0b63696f2965f6cecd6f3

عكاسي هنري فراگيراست كه خود را همچون پيچكي به همه زندگي بشر امروز پيچيده است ؛ اما اين بار انسان ها هستند كه به اين هنر نيازدارند و بدون آن شايد زندگي امروز دچار آسيب بزرگي خواهد شد . از اين جهت عكاسي چون درختي پرشاخه بر سر همه سايه افكنده است . عكاسي جنگ نيز يكي از پررونق ترين گونه هاي عكاسي است ؛ چون دنياي امروز ما پر از خشونت و درگيري است اما همه عكس هاي جنگي جاويد نمي مانند و حتي بسياري از عكاسان جنگ نيز سالم به خانه هايشان برنمي گردند .

رابرت كاپا يكي از معروفترين عكاسان جنگي بود كه از بسياري جنگ هاي آغاز قرن بيستم عكاسي كرد شهرت او بيشتر به خاطر عكاسي ازجنگ هاي داخلي اسپانيا ، جنگ دوم جهاني و .... است.

او بسياري از لحظات جنگ را جاودانه كرده و خشونت وزشتي اين درگيري ها را به ما نشان داده است عكسهاي زير از مشهورترين عكس هاي اوست .

630026_OhIBa93q

ffe90026d3

رابرت كاپا در سال 1945 در سن 45 سالگي در يكي از همين جنگ ها كشته شد .

عكاسان جنگ ايران وعراق

در ايران نيز با تجاوز وحشيانه نيروهاي عراقي به خاكمان همراه هزاران رزمنده اي كه اسلحه به دست گرفتند و براي دفاع رفتند تعدادي نيز وظيفه عكاسي و ثبت اين لحظات را برعهده گرفتند وحاصل كار آنان عكسهاي تكان دهنده اي شد كه امروز از آن جنگ باقي مانده است . مردم ايران وجهان با اين عكس ها از واقعيتي كه در جبهه ها مي گذشت خبر دار مي شدند ، يك عكس بيشتر از صدها نوشته و تحليل ، واقعيت را نشان مي داد .

از بين هزاران عكسي كه از رورهاي دفاع مقدس گرفته شدند ، عكس زير بسيار مورد توجه قرار گرفت كه اتفاقا موضوع آن نوجواني رزمنده است .

444

عكاس اين عكس آلفرد يعقوب زاده در يك خانواده نسبتا فرهنگي و از پدري ارمني و مادري آشوري متولد شدو با وقايع انقلاب ايران در سال 57 تحصيل در رشته طراحي داخلي را رها كرد و وارد دنياي عكاسي شد. او 3 سال در گروه جنگ هاي نامنظم شهيد دكتر چمران حضور داشت و براي رسانه هاي داخلي و خارجي عكاسي كرد. اين عكس نيز در روزهاي آغازين جنگ درسال 1359 ثبت شده است . وي 13سال در ميان مبارزان فلسطيني عليه اسرائيل عكاسي كرده است. يعقوب زاده از بحران هاي داخلي سومالي، افغانستان، ازبكستان، تاجيكستان، كوبا، هند، تركيه، روسيه، عراق، چين، چچن، سري لانكا، آمريكا و … لحظات تاريخي را ثبت كرده است.

عكسهاي زير نمونه اي از عكسهاي جنگ ايران وعراق است كه به وسيله عكاسان مختلف گرفته شده و به موضوع نوجوانان رزمنده پرداخته است.

نويسنده :جمال

 

15

19


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۳۶:۴۲ توسط:chidazin موضوع: